Lin
 
kennismaking.png

Traject

Kennismaking

Bij een eerste afspraak luister ik naar je verhaal en samen maken we jouw hulpvraag helder. Eventuele lichamelijke klachten worden meegenomen in het gesprek. Het is belangrijk dat ik een totaalbeeld krijg van waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt.

Behandelplan

Door dit totaalbeeld kan ik starten met een behandelplan. Hoe dit wordt ingevuld is afhankelijk van de hulpvraag en wat zich tijdens de sessies wil ontwikkelen. Samen met jou stem ik steeds weer af op waar jij staat en wat voor jou nodig is. 

Belangrijk voor het behandelplan is het wederzijds vertrouwen en het veilig voelen in mijn praktijk.

Hoe vaak en hoe lang?

Behandelingen duren gemiddeld 1 tot max. 1,5 uur.

De ervaring leert dat je met 3 tot 5 behandelingen, weer meer ontspannen en krachtiger, dankzij de opgedane kennis, in je leven kunt staan. Uiteraard staat dit niet vast en is het per individu verschillend hoeveel sessies er nodig zijn. Samen kijken we hoe we jouw traject gaan invullen wat betreft de regelmaat van het terugkomen. 

 Meer weten over het praktische verloop van een kortdurend traject? Kijk op de pagina stresscounseling en ontspanningstherapie.

 

 

Visie Holistisch Hulpverlening

Holisme is een overtuiging dat alles in zijn pure vorm heel is. Met 'heel' bedoel ik dat ik vanuit een holistische visie naar de mens kijk. Dat betekent dat ik de mens zie als een drie-eenheid van persoonlijkheid, ziel en Geest. als die drie facetten mooi samenwerken dan ben je een geheel. Doen ze dat niet dan raak je uit balans. 

De opleiding is in eerste instantie bedoelt om de problematiek waar de student zelf tegenaan loopt, te doorleven en doorvoelen om zo tot bewustwording te komen van het eigen pad en hoe die heelheid in jezelf te realiseren. Dit is het Spiritueel genezerschap welke ik in mij tot realisatie heb gebracht en wat dus de specialisatie is van een Holistisch Hulpverlener. Deze specialisatie is voor mij van groot belang geweest omdat het een enorme bewustwording heeft gebracht op hoe ik in het leven stond en wat het mij te vertellen had. Zo kon ik met een hernieuwde visie mijn leven anders gaan voortzetten. Zonder oordeel en een liefdevol gevoel naar het verleden zodat ik met een krachtige energie in het NU kan staan.  

Daardoor herken ik ook de stappen van een ander en kan ik zonder oordeel zien waarom iemand die stappen neemt. Als dat spanning en stress veroorzaakt, dan kan ik samen met diegene kijken naar de beweegredenen van die stappen. Dit hangt allemaal samen met gedragspatronen, overtuigingen en emoties. Samenvattend hebben we het dan over de 'rode draad' die sterk bepalend kan zijn voor iemands handelen. Mijn begeleiding is o.a. bedoeld om daar herkenning en bewustwording op te geven zodat er weer stappen gemaakt kunnen worden naar herstel en wezenlijke veranderingen kunnen worden gerealiseerd. 

Meer uitleg over deze manier van begeleiden geef ik graag in een kennismakingsgesprek.